Bliv klogere på din rolle som bonusmor!

bonusmor

Er du bonusmor?

Jeg er selv bonusmor og ved at det  kan være en ret stor udfordring!

Det kan være ret ensomt at være bonusmor og du kan let komme til at føle dig udenfor. Der kan være mange følelser på spil og mange situationer som kan være svære at håndtere.

At være bonusmor omhandler selvfølgelig dig, men det omhandler også dit forhold til din partner, hans børn, dine eventuelle børn, bonusbørnenes mor og jeres sammenbragte familie.

Der er rigtig mange ting der skal gå op i en højere enhed, når du lever i en sammenbragt familie.

Har du brug for en samtale?

Lær når du har tid og lyst:

Videokurser

“Bonusmor med overskud”

Føler du dig indimellem ensom og udfordret i din rolle som bonusmor?

I dette videokursus som er opbygget efter erfaringer fra andre bonusmødre og mine egne erfaringer får du redskaber, viden og opmærk-somhedspunkter til at hånd-tere din rolle som bonusmor.

Læs mere om kurset her: 

Mini-videokurser

“Styrk din rolle som bonusmor”

Er du indimellem i tvivl om hvordan du håndterer din situation som bonusmor? 

I dette mini-videokursus får du bl.a. viden, redskaber, og gode råd, baseret på erfaring fra samtaler med andre bo-nusmødre og mine egne er-faringer som bonusmor. 

Læs mere om kurset her:

Digitale E-bøger

“Forstå dit liv som bonusmor”

Denne E-bog på 32 sider er skrevet ud fra samtaler med andre bonusmødre og mine egne erfaringer. Den er fyldt med viden, gode råd, red-skaber og opmærksomheds-punkter og vil gøre dig kloge-re på hvordan du håndterer din rolle som bonusmor i den sammenbragte familie. 

Læs mere om E-bogen her: 

 

Lydfil / podcast

“Almen viden om rollen som bonusmor”

I lydfilen på 45 min. får du: 

Fokus på dine tanker og følel-ser (frustration, vrede, af-magt, jalousi og usikkerhed. Redskaber til hvordan du håndterer disse følelser og reaktioner. Fokus på dine eg-ne behov og forventninger og hvordan du holder fast i dem. 

Læs mere om lydfilen her: 

Book en tid til samtale